INSTAL·LACIONS SOLARS I ELÈCTRIQUES

Energia Solar

INSTAL·LACIO FOTOVOLTAICA COMPLERTA PER VIVENDA

Demana un pressupost per a vivenda, comerç o industria.

Ofertes primavera 2021

Kit monofasic vivenda i residencial, Solar Autoconsum 12 panells de 410W JASOLAR, inversor HUAWEI 5000w. estructura sobre teulada, proteccions, optimitzadors, instal.lacio i projecte per excedents 8.000€ iva inclos

Kit trifasic comercial i industries, Solar Autoconsum 14 panells de 410W JASOLAR, inversor HUAWEI 5000w. estructura sobre teulada, proteccions, optimitzadors, instal.lacio i projecte per excedents 8.300€ iva inclos

Kit trifasic comercial i industries, Solar Autoconsum 18 panells de 410W JASOLAR, inversor HUAWEI 10.000w. estructura sobre teulada, proteccions, optimitzadors, instal.lacio i projecte per excedents 11.000€ iva inclos

Conecta el teu cotxe electric en hores de baix consum i produccio solar, des de 873€+iva

conecta el teu cotxe electric a la teva instal.lacio fotovoltaica monofasica o trifasica, llicencies incloses menys permis obres segons ajuntament.

Bateria Luna 2000, preu segons potencia

Instal·lacions Juncosa

Instal·lador autònom El Vendrell

Des de 1963 la familia Juncosa i Costa hem estat capdavanters en aconsellar als nostres clients de les actualitzacions en materia de instal·lacions elèctriques, de fontaneria i de climatització que es desenvolupen en vivendes, comerços i indústries. Ara us  fem costat  amb aquesta web per  veure mes ràpidament quins productes resulten mes econòmics i eficienment rentables. Moltes gracies a tots aquells clients que durant tants anys han confiat en nosaltres. Gràcies de tot cor.